Apel w Horyńcu – Zdroju

                W dniu 30.04.2011 strzelcy 1 kompanii JS 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia spotkali się z Dowódcą Jednostki  insp. ZS Tomaszem KANTOREM na apelu. W jego trakcie odczytany został Rozkaz Organizacyjny nr 5/2011, którym Dowódca Jednostki powołał 1 kompanię, określił jej strukturę wewnętrzną oraz wyznaczył dowódców poszczególnych pododdziałów. Dowódca JS 2033 wręczył strzelcom akty mianowania na stanowiska w kompanii.

                Po apelu odbyło się krótkie szkolenie z musztry oraz ceremoniału strzeleckiego, którego celem było przygotowanie strzelców do udziały w obchodach 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-cio majowej, przyrzeczenia strzeleckiego oraz do planowanej na dzień 08.05.2011 uroczystości patriotycznej dla upamiętnienia pacyfikacji wsi Rutka przez UPA.  Podczas tej uroczystości strzelcy 1 kompanii wezmą udział w Apelu Poległych.

Continue reading

Musztra

          W dniu 30.04.11 odbyło się szkolenie strzelców 1 plutonu Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie z zakresu musztry zespołowej.

Zagadnienia:

– wykonywanie zbiórki,
– zmiana ugrupowania rozwiniętego w marszowe,
– zwroty w miejscu,
– krok zwykły i defiladowy,
– elementy musztry paradnej.

          Nabyte umiejętności zostaną wykorzystane podczas najbliższego pokazu w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie oraz do turnieju musztry o puchar Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

Continue reading

Święto Konstytucji 3 maja

          Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj.

          Dnia 3-go maja my Polacy obchodzimy corocznie wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce równo 220 lat temu. Dokładnie w 1791 roku właśnie w ten dzień została uchwalona ustawa, której zadaniem było uregulowanie panującego wówczas ustroju prawnego na terenie Rzeczypospolitej. Mowa oczywiście o akcie zwanym Konstytucją 3 Maja. Jej nowoczesne ustalenia były jak na tamte czasy niezwykle odważnym posunięciem. Nie dziwi także, że dzień podpisania Konstytucji od razu, bo już 5 maja został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Była to także druga po Konstytucji amerykańskiej z 1787 roku konstytucja na świecie.
Continue reading

Zmarł dr Zbigniew Motyczyński

          Zarząd Główny Związku Piłsudczyków z wielkim smutkiem informuje, że w Wielkanoc po długiej i ciężkiej chorobie odszedł na Wieczną Wartę założyciel i Honorowy Prezes Związku Piłsudczyków, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari dr Zbigniew Motyczyński.

           Był niezłomnym żołnierzem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, walczył w szeregach 27 Wołyńskiej Dywizji AK i w Powstaniu Warszawskim, był także żołnierzem II Korpusu PSZ na Zachodzie. Był jednym z czołowych działaczy opozycji niepodległościowej i współorganizatorem środowisk kombatanckich. Był wielkim propagatorem myśli niepodległościowej Marszałka Józefa Piłsudskiego i wychowawcą młodzieży strzeleckiej, harcerskiej i szkolnej. Najwyżej cenił sobie Honor i służbę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Cześć Jego Pamięci!

          Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 28 kwietnia br. o godz. 15.00 w kościele św. Izydora w Markach koło Warszawy (al. Józefa Piłsudskiego 93) i na miejscowym cmentarzu parafialnym. Dla wszystkich (w tym pocztów sztandarowych), którzy chcieliby uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej, zapewniony jest autokar, który odjedzie z Pl. Bankowego o godz. 13.30.

Dyplom uznania od ZKRPiBWP

W rocznice powołania do życia Ruchu Strzeleckiego, strzelcy z Jednostki strzeleckiej 3009 Głubczyce ZS Strzelec OSW, otrzymali Dyplom Uznania od Środowisk Kombatanckich Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo- Wschodnich II RP.

Continue reading

WIELKI PIĄTEK

          W dniu 22.03.2011 o godzinie 17.00  odbyła się uroczysta droga krzyżowa wokół kościoła św. Stanisława w Lubaczowie pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Śrutwy, w której uczestniczyli strzelcy 1 i 2 plutonu jednostki strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.  

Krzyż niósł st. strz ZS Marek NOWAKOWICZ.

          Od godziny 20.00 do 6.00 rano w sobotę strzelcy z plutonu 1 i 2 pełnili wartę przy Grobie Pańskim. Dowódcą zmiany warty był sekc. ZS Erntest SZAJDECKI.

Continue reading

Powołanie 1 kompanii

POWOŁANIE 1 KOMPANII

 

                Zgodnie z Rozkazem Organizacyjnym nr 5/2011 Dowódcy Jednostki strzeleckiej im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie w miejsce rozformowanego 3 plutonu, powołana została 1 kompania JS 2033. Miejscem stacjonowania nowego pododdziału jest m. Horyniec – Zdrój. Większość składu osobowego to uczniowie miejscowego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego. W składzie kompanii znaleźli się też absolwenci tej szkoły, obecnie uczniowie szkół średnich. Na dowódcę kompanii mianowany został chor. ZS Marek JANCZURA.

                Dowództwo JS 2033 życzy strzelcom z 1 kompanii wytrwałości w czasie szkoleń. Mamy nadzieję, że powołanie tego pododdziału przyczyni się do dalszego rozwoju naszej JS i całego Związku.