Czarna taktyka – 1 pluton

               W dniu 26.02.2011 na terenie Zespołu Szkół w Lubaczowie odbyły się trzecie zajęcia szkoleniowe z zakresu „czarnej taktyki” dla strzelców 1 plutonu Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

                W ich trakcie Strzelcy doskonalili umiejętności z zakresu poruszania się w budynkach oraz poznali nowe sposoby wejścia do pomieszczeń, czyszczenia pomieszczeń oraz procedury wyjścia z pomieszczeń.

                Zajęcia prowadził słuchacz Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu, sierż. ZS Łukasz PAWLIK.

zdjęcia w galerii

Zajęcia 4 plutonu Oleszyce – samoobrona

           W sobotę 26.02.2011 r. o godzinie 9:00 na hali sportowej w Oleszycach odbyły się zajęcia z samoobrony, w których uczestniczyli Strzelcy 4 plutonu. Prowadzone były przez st. chor. ZS Piotra GŁAZ oraz druż. ZS Małgorzatę JONAK.
          W trakcie zajęć doskonalili i przyswajali umiejętności z zakresu:

– wyprowadzania ciosów

– poruszania się

– obrony przed duszeniem z przodu i z tyłu

– obezwładniania przeciwnika w parterze

– obrony przed atakiem nożem.

Continue reading

Strzelcy z JS 2033 na Olimpiadzie Specjalnej – Warszawa 2010

18 – 23 września 2010 roku w Warszawie odbyły się Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych

Przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 2033  im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie w dniach  18 – 23 września jako wolontariusze w Warszawie pomagali w organizacji i zabezpieczeniu Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. To największa i najważniejsza w 2010 roku sportowa impreza w Polsce i pierwsze tego typu wydarzenie w Europie Środkowowschodniej.

Młodzież skupiona w Związku Strzeleckim „Strzelec” Organizacji Społeczno Wychowawczej korzystając z zaproszenia pomagała w zabezpieczeniu tej sportowej imprezy. Oprócz naszej Jednostki Strzeleckiej 2033 w Lubaczowie, województwo reprezentowali również przedstawiciele z Rzeszowa, Sędziszowa Młp., Leżajska, Przemyśla.

Strzelcy naszej Jednostki pełnili służbę jako patrole medyczne i porządkowe, zajmowali się regulacją ruchu, a także będą współdziałali w zakresie ochrony z funkcjonariuszami BOR.

zdjęcia w galerii

Szkolenie kandydatów na Strzelców

Szkolenie kandydatów na Strzelców w JS 2033 w Lubaczowie

W Jednostce Strzeleckiej 2033 im gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie odbyło się szkolenie kandydatów na Strzelców Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno Wychowawczej.

Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9:00 na terenie Zespołu Szkół w Lubaczowie, skąd zebrani udali się do pobliskiego lasu na Bałajach. Zajęcia przeprowadzili: st. chor. ZS Piotr Głaz, sierż. ZS Kamil Strojny, sierż. ZS Ewelina Młodowiec oraz sierż. ZS Karolina Lizak.

W trakcie zajęć kandydaci doskonalili swoje umiejętności z zakresu musztry oraz obsługi broni pneumatycznej – po czym każdy z uczestników oddał po 5 strzałów do celu z odległości 10 metrów.

Następnie wszyscy zebrali się przy ognisku, po czym wyruszono w drogę powrotną – na plac Zespołu Szkół gdzie zakończone zostały zajęcia o godz. 13:20.

Więcej zdjęć znajduje się w galerii 🙂

Zielona taktyka i terenoznawstwo

Zielona taktyka i terenoznawstwo

                 W dniu 19.02.2011 przeprowadzone zostało szkolenie, w którym wzięła udział dwudziestoosobowa grupa strzelców z 1 plutonu naszej Jednostki (gościnnie na szkoleniu zameldowali się dwaj strzelcy z 2 i dwaj z 4 plutonu).

                Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 09.00 w siedzibie jednostki gdzie strzelcy pobrali sprzęt. Kolejnym elementem był przemarsz z Lubaczowa do kompleksu leśnego w pobliżu Szczutkowa (Sikorówka). Tam ćwiczący podzieleni zostali na dwa zespoły: Pierwszy pod kierunkiem sierż. ZS Dariusza Szczerbieńskiego zajął się ćwiczeniami z terenoznawstwa, ze szczególnym naciskiem na poruszanie się w terenie leśnym na azymut. Druga grupa pod kierunkiem sierż. ZS Wiktora Cozaca (przy moralnym wsparciu insp. ZS Tomasza Kantora) doskonaliła swoje umiejętności z zakresu taktyki. Ćwiczone były szyki patrolowe, zachowanie po nawiązaniu kontaktu z nieprzyjacielem oraz zrywanie kontaktu z nieprzyjacielem. Końcowym elementem było zorganizowanie zasadzki, w którą wpadła grupa pierwsza. Niestety tradycją staje się „detonowanie” naszych min przez samochody, które nie wiadomo po co jeżdżą po leśnych drogach. Jeszcze tylko rozmrożenie Agnieszki i można było ruszyć w powrotną drogę do Lubaczowa.

Zdjęcia ze szkolenia znajdują się w galerii 🙂

Paintball 12.02.2011 – 4 pluton

          Dnia 12.02.2011r odbył się wyjazd na Paintball dla strzelców z 4 plutonu Oleszyce Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia. Szkolenie miało miejsce na poligonie w Podemszczyźnie.

          Zajęcia rozpoczęły się zbiórką na stacji PKP w Horyńcu Zdroju po czym strzelcy wyruszyli w niełatwą (z powodu zamieci śnieżnych) trasę do Podemszczyzny. Celem zajęć było doskonalenie strzelców z zakresu zielonej i czarnej taktyki, a także odpowiedniego zachowania się na terenie zagrożenia życia i możliwości kontaktu z wrogiem.
          Szkolenie zakończone ogniskiem i przemarszem strzelców na stację PKP w Baszni Dolnej

Zajęcia prowadziła druż. ZS Małgorzata Jonak.

 

Zdjęcia znajdują się w galerii 🙂

Rozformowanie 3 plutonu

            Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia
w Lubaczowie informuje, że w dniu 14.02.2011 rozformowany został, działający na terenie miejscowości Horyniec – Zdrój, 3 pluton Jednostki. Strzelcy byłego
3 plutonu do czasu wyjaśnienia ich statusu pozostają w dyspozycji Dowódcy Jednostki.

            Jednocześnie Dowódca Jednostki zabronił prowadzenia działalności organizacyjnej firmowanej przez Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacje Społeczno – Wychowawczą przez Strzelców z byłego 3 plutonu. Zabronił podejmowania przez nich w imieniu Związku i Jednostki jakichkolwiek zobowiązań.

            Dowódca jednostki informuje, że cofnął upoważnienie wydane opiekunowi byłego 3 plutonu do reprezentowania Związku i Jednostki. Jedynym reprezentantem władz Związku na terenie Powiatu Lubaczowskiego jest Dowódca JS 2033.

Szkolenie w dniu 12.02.2011 dla kandydatów na Strzelców

Szkolenie w dniu 12.02.2011 dla kandydatów na Strzelców

                 W dniu 12.02.2011 na terenie Zespołu Szkół w Lubaczowie odbyło się pierwsze szkolenie dla kandydatów na Strzelców.  W szkoleniu wzięła udział piętnastoosobowa grupa młodzieży z lubaczowskich gimnazjów.

                Tematyka szkolenia to podstawy regulaminu ogólnego i podstawy musztry.  Szkolenie  prowadził sierż. ZS Dariusz Szczerbieński.

Szkolenie w dniu 12.02.2011 dla strzelców 1 plutonu

Szkolenie w dniu 12.02.2011 dla strzelców 1 plutonu.

                 W dniu 12.02.2011 przeprowadzone zostało kolejne szkolenie dla strzelców 1 plutonu Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia. Szkolenie odbyło się w budynku Zespołu Szkół w Lubaczowie.

                W trakcie szkolenia strzelcy doskonalili umiejętności nabyte w trakcie poprzedniego szkolenia: Poruszanie się po wąskim i szerokim korytarzu, podstawowe wejście dwójką, oraz pokonywanie załamań korytarza metoda „krojenia”. Dodatkowo sporo czasu zostało poświęconego na doskonalenie postaw strzeleckich oraz indywidualnego poruszania się w budynku.

                Nowymi elementami, z którymi zapoznali się szkoleni Strzelcy było: Czyszczenie klatki schodowej, zarówno w górę, jak i w dół oraz dynamiczne wejście do zamkniętego pomieszczenia.

                Szkolenie było prowadzone przez insp. ZS Tomasza Kantora, druż. ZS Mateusza Szpyta oraz przez sekc. ZS Bartosza Głowackiego.

Zdjęcia znajdują się w galerii 🙂

Informacja

Informacja

            Dowództwo Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen.bryg. Józefa Kustronia
w Lubaczowie z przykrością zawiadamia, że utraciło realny wpływ
na funkcjonowanie 3-ciego plutonu z miejscem stacjonowania w Horyńcu – Zdroju.

            W związku z powyższym JS 2033, a co za tym idzie Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza, nie może brać odpowiedzialności za prowadzone tam zajęcia szkoleniowe oraz inne przedsięwzięcia. Jeżeli są one prowadzone to ocenić je należy jako prywatną inicjatywę organizujących je osób.